İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Genel Bilgiler

Program Profili

İş hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak teknoloji ve bilgi ışığında tüm sanayi ve hizmet sektöründe; iş güvenliğine yönelik iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek bilgili, yetkin, teknik personel ihtiyacını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Programımızın ana hedefi; işyerlerinde riskleri en aza indirerek iş ve işçi verimini arttırmak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak; bunun yanı sıra çalışan tüm personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilerek iş kazalarının önlenmesini sağlamaktır.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Son mevzuat değişiklikleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda “C Sınıfı iş güvenliği uzmanı” unvanını alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.