İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yönetim

Öğr. Gör. H. Yamaç YILDIZLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Bölüm Başkanı

 

Programın ana hedefi; İşyerlerinde risklerin minimize edilmesi, Sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi, Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karlılığı artırmaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlere saygılı ve çağdaş uygulamaları benimseyen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Mezunları, kamu kurumları ve şirketler tarafından tercih edilen bireyler olması beklenmektedir.